Bezpečnost v bazénu

Chceme, abyste si užili hodiny zábavy ve vodě i u vody, ale nejdůležitější je bezpečnost vás, vaší rodiny a vašich přátel. Každý bazén nebo vodní plocha představuje nebezpečí, zejména pro malé děti, které si těchto nebezpečí nemusí být vědomy. I ti nejzkušenější plavci se musí seznámit se všemi pokyny pro bezpečnost při plavání. Níže jsou uvedeny některé důležité pokyny, zdroje a externí odkazy, které poskytují důležité informace o bezpečnosti při plavání.

Bezpečnostní Tipy

Kromě výše uvedeného si nezapomeňte přečíst všechna varování na bazénu a obalu a také níže uvedené tipy:

 • Ujistěte se, že všichni znají základy plavání a udržení
  se na hladině.
 • Udržujte neustálý dohled nad dětmi v bazénu nebo v jeho blízkosti. Neodcházejte ani se nenechte ani na okamžik rozptýlit.
 • Určete schopnou osobu (ne dítě) jako „hlídače u vody“, který bude hlídat bazén a osoby v něm a v případě potřeby reagovat na jakýkoli incident. Použijte štítek, Water Watcher“ (hlídač u vody), který najdete v uživatelské příručce, nebo si ho stáhněte a vytiskněte zde. Štítek zalaminujte nebo přelepte průhlednou páskou, aby se nepoškodil vodou, prorazte do něj otvor a provlékněte jím provázek, aby jej „hlídač u vody“ mohl nosit na krku během
  služby.
 • Udělejte si čas na naučení se první pomoci a dalšího poskytování první pomoci.
 • V žádném případě do bazénu NESKÁKEJTE. Bazén je mělký a může dojít k vážnému zranění, včetně smrti nebo ochrnutí. Pokud bazén nepoužíváte, úplně z něj a z jeho okolí odeberte bazénový žebřík. Bazénové
  žebříky, dokonce i takzvané „uzamčené“ žebříky, mohou děti přelézat. Poznámka: ODEBRÁNÍ žebříku je nejlepší způsob, jak zajistit, aby děti nemohly žebřík
  použít k přístupu do bazénu.
 • Zajistěte, aby v okolí bazénu nebyly žádné předměty (např. stoly a židle), které by dítě mohlo použít k přístupu do bazénu.
 • Nepřibližujte se ke všem odtokům a sací armatuře. Do odtoku mohou být nasáty vaše vlasy, tělo nebo šperky.
 • Nesedejte si ani nelehejte přes stěnu bazénu.
 • Zabezpečte bazén vhodnými zábranami nebo oplocením.
 • Ověřte si místní zákony a předpisy týkající se požadavků na oplocení bazénu nebo bazénový alarm.